• ข่าว & บทความเทศโนโลยี

 • บริการออนไลน์

  Duramac-Amber        
  Sunyear-Rita        
  Hispeed-Ava        
  Aimotor-Amy        
  Sinogen-Caroline        
  French-Nadia        
  Spanish-Julia        
  Russian-Alexey        
  Indonesian-Vicky        
  THai-Vivian        
  Parts-Candy        
 • ปัญหาที่พบปกติในการใช้น้ำมันหล่อลื่นและวิธีการแก้ไข

  • น้ำมันแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันใช้ผสมกันไม่ได้ เครื่องยนต์ของรถใช้น้ำมันหล่อลื่นอะไน ในคู่มือเทศโนโลยีมีการกำหนดให้ชัดเชน ต้องตามการกำหนดเลือกใช้ แต่ในทางปฏิบัติ จะเจอสภาพที่ซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมไม่ได้ ในกรณีนี้ เลือกน้ำมันหล่อลื่นที่ระดับความหนืดเท่ากันหรือใกล้เคียง แล้วระดับคุณภาพยิ่งสูงกว่า เช่น เกรด SF แทนเกรด SE   เกรเ CD แทนเกรด CC เกรดสูงแทนเกรดต่ำแบบนี้ เป็นชั่วคราวหรือเป็นยาวนานก็ได้ เมื่อใช้เป็นเวลายาวนาน ควรขยายระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำมัน หลีกเลี่ยงการเสียหาย  คุณสมบัติที่สำคัญอย่างนึงของน้ำมันเบนซินหล่อลื่นเกรดกลางกับเกรดสูงคือควบคุมการเกิดขึ้นของกากตะกอนที่อุณหภูมิต่ำ  แล้วคุณสมบัติที่สำคัญอย่างนึงของน้ำมันดีเซลหล่อลื่นเกรดกลางกับเกรดสูงคือต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่ดีเมื่อมีอุณหภูมิสูงเพื่อเหมาะสมกับสภาพการทำงานที่แตกต่างกันของเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล ดังนั้น ในหลักการไม่ควรแทนกัน น้ำมันหล่อลื่นประกอบด้วยสารเติมแต่งหลายชนิด น้ำมันหล่อลื่นของแต่ละยี่ห้อประกอบด้วยสารเติมแต่งก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน สารเติมแต่งใช้ผสมกันแล้วจะเกิดผลการเผชิญหน้าแล้วลดความประสิทธิภาพการทำงานเพราะฉะนั้นน้ำมันหล่อลื่นที่ยี่ห้อไม่เหมือนกันพยายามไม่ให้ใช้ผสมกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
   ●น้ำมันหล่อลื่นเปลี่ยนเป็นสีดำส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติ ในสภาพเทศโนโลยีเครื่องยนต์ตามปกติ  คุณภาพของเชื้อเพลิงกับน้ำมันหล่อลื่นตรงตามข้อกำหนด สีของน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้อยู่ค่อยๆลึก จนถึงเปลี่ยนเป็นสีดำ มันเป็นเรื่องปกติ
   ๑ .ของตกค้างการเผาไหม้เชื้อเพลิง ผสมในน้ำมันหล่อลื่น

  ๒.น้ำมันหล่อลื่นทำงานในมีอุณหภูมิที่สูง มันเกิดออกซิเดชันเอง
  ๓.ความสามารถที่แข็งแกร่งในการกระจายความสะอาดของน้ำมันหล่อลื่นทำให้ของออกไซล์ เรซิ่น แอสพัลละลายหรือกระจายในน้ำมัน จำนวนของสารเหล่านี้ จะเพิ่มขึ้นเลื่อยๆตามเวลาการทำงานที่ยาวนาน สีของมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเลื่อยๆ

  • ถ้าสีของน้ำมันหล่อลื่นเปลี่ยนเป็นสีดำในเวลาที่สั้นๆ จะไม่เป็นปกติ ต้องหาเหตุผลตามด้านต่อไปนี้ ๑ เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน เชื้อเพลิงได้เผาไหม้หมดแล้วหรือยัง การฉีกขาดระหว่างลูกสูบ แหวนลูกสูบกับเสื้อสูบจะมากเกินไปหรือเปล่า และปิดสนิทหรือเปล่า ถ้าเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่ครบ ไอเสียจะเข้าถังเก็บน้ำมันหล่อลื่นทำให้น้ำมันหล่อลื่นเปลี่ยนเป็นสีดำโดยตรง ๒ เมื่อเปลี่ยนน้ำมัน ได้ทำความสะอาดกับถังเก็บน้ำมันหล่อลื่นและท่อน้ำมันแล้วหรือยัง ถ้าไม่ได้ทำความสะอาด ของที่เหลือจะมลพิษน้ำมันใหม่ ๓ ระดับเกรดน้ำมันหล่อลื่นเหมาะกับความต้องการของการใช้งานหรือเปล่า เครื่องยนต์ที่อุณหภูมิสูง ความเร็วสูงและความโหลดสูงต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเกรดสูงที่มีความมั่นคงออกซิเดชันที่ดีและสารเติมแต่งที่มีคุณภาพดี ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ไม่มีคุณภาพจะทำให้สีของน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างรวดเร็ว
   ●ทำความสะอาดระบบของเครื่องยนต์ทันเวลา หลังจะใช้ระยะเวลาแล้ว น้ำมันหล่อลื่นจะสะสมเหงือกที่ผลิตโดยการเกิดออกซิเดชันกับเศษโลหะและสิ่งสกปรกอื่น ๆ เมื่อน้ำมันหล่อลื่นปล่อยหมดแล้ว ถ้าไม่ทำความสะอาดท่อน้ำมันกับกระทะน้ำมันทันเวลา เรซิ่นที่เหลือ แอสพัล เศษโลหะกับสิ่งสกปรกอื่นๆ จะมลพิษคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นที่เพิ่มใหม่หนักมาก แล้วเร่งความเร็วของการเสื่อมสภาพของน้ำมันใหม่ เพราะฉะนั้น เมื่อเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น จำเป็นต้องทำความสะอาดกับกระทะน้ำมันและท่อน้ำมัน วิธีการทำสะอาด ๑หลังจากจดรถปล่อยน้ำมันที่อยู่กระทะกับกรองตัวเล็กตัวใหญ่ออกมาด้วยที่ยังร้อนอยู่ ๒ เพิ่มน้ำมันหล่อลื่นปกติที่สะอาดผสมน้ำมันดีเซลอ่อน20%หรือน้ำมันหล่อลื่นที่ค่อนข้างอ่อนเข้าถังเก็บน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ จำนวนเป็น60%-80%ของความจุของถังมาตรฐาน ๓ เอาหัวเทียนออกและใช้มือจับหมุนเพลาข้อเหวี่ยง๓-๕นาที แล้วปล่อยน้ำมันทำความสะอาดออกมา ๔ ติดหัวเทียนไว้แล้วเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นใหม่ ๕ ทำความสะอาดเครื่องระบายอากาศของห้องข้อเหวี่ยง เอาท่อระบายกับวาล์วออก ทำความสะอาดแล้วใช้เครื่องอัดอากาศเป่าแห้งคอยติดไว้

  สาเหตุของการบริโภคน้ำมันมากเกินไป
  ●เพราะวิศวกรรม ๑ การฉีกขาดระหว่างลูกสูบ แหวนลูกสูบกับผนังกระบอกสูบมากเกินไป ไม่สนิท ๒ ความยืดหยุ่นของแหวนลูกสูบไม่พอหรือติดอยู่ในร่อง ไม่สนิท ๓ วาล์วกับคนโยกไม่สนิท น้ำมันไหลออก สายสวนวาล์วมีเสียหาย น้ำมันหล่อลื่นโดนดูดเข้าเสื้อสูบ ๔ แรงดันของกระทะน้ำมันหล่อลื่นสูงเกิน น้ำมันหล่อลื่นเข้าเสื้อสูบผ่านอุปกรณ์หมุนเวียนไอเสีย ๕ ระดับน้ำมันที่ในอ่างน้ำมันของเครื่องกรองอากาศแบบอ่างน้ำสูงเกินไป น้ำมันหล่อลื่นโดนดูดเข้าเสื้อสูบ ๖ แหวนลูกสูบติดทางกลับกันหรือแตกหรือช่องเปิดอยู่ด้านเดียวกัน

  • เพราะคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น ถ้าการประกอบน้ำมันพื้นฐานของน้ำมันหล่อลื่นดีเซลด้วยความอ่อนหรือหนัก ก็จะเกิดการบริโภคมากเกินไปเหมือนกัน ควรตรวจสอบการสูญเสียการระเหยอยู่ในมาตรฐานหรือเปล่า

   

  Home | ข่าว & บทความเทศโนโลยี | บทควาทเทศโนโลยี | ปัญหาที่พบปกติในการใช้น้ำมันหล่อลื่นและวิธีการแก้ไข

  บริษัท EMAC เพาเวอร์ จำกัด

  ที่อยู่ 10TH FLOOR, BANLI BUILDING, DAHE ROAD, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, CHINA 518055
  เว็บไซต์ : www.emac.cc;   โทรศัพท์: 86-755-82314520;   แฟกซ์: 86-755-82314530;   Email: info@emac.cc
  ลิขสิทธิ์©2008-2018 www.th.emac.cc สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด.