• ข่าว & บทความเทศโนโลยี

 • บริการออนไลน์

  Duramac-Amber        
  Sunyear-Rita        
  Hispeed-Ava        
  Aimotor-Amy        
  Sinogen-Caroline        
  French-Nadia        
  Spanish-Julia        
  Russian-Alexey        
  Indonesian-Vicky        
  THai-Vivian        
  Parts-Candy        
 • โครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่

  จริงๆแล้ว โรเตอร์ก็ไม่ใช่แม่เหล็กถาวร(แม่เหล็กธรรมดา) เพื่อให้ง่ายต่อการขอรับและการควบคุมความแรงของสนามแม่เหล็ก ในความจริงคือโรเตอร์ทำจากแม่เหล็กไฟฟ้า

  เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ACสามเฟส และเพื่อที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า แรงดันที่เครื่องปั่นไฟส่งออกส่วนใหญ่จะมีประมาณหลายพันโวลต์ แล้วตามP=UIทำให้กระแสไฟฟ้าลดลงเพื่อลดการสูญเสียของสายนำ

  สเตเตอร์มีสามขดลวด ถูกวางไว้ที่มุม120 องศา ดังนั้นหนึ่งในสองจุดสิ้นสุดของสามขดลวดผูกกัน ก็คือสายเป็นกลาง(เส้นศูนย์) และเส้นจุดสิ้นสุดตัวอื่นของสามขดลวดจะเรียกว่าสายเฟส (FireWire)

  อีกอย่าง โรเตอร์ส่วนใหญ่เป็น2-6 โรเตอร์เสา เนื่องจากจำนวนเสาโรเตอร์ตัดสินความถี่ของการกำเนิดไฟฟ้าโดยตรง  แต่อำนาจจีน 50HZหมายถึงตัดสายการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก50ครั้งต่อวินาที หรือพูดว่าตัดสายการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก3000ครั้งต่อนาที ในเวลานี้ถ้ามันเป็น unipolar (เพียงหนึ่งโรเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า) หมุนเองจะต้องการความเร็วหมุน3000รอบ แต่ถ้าเป็นสองโรเตอร์เสาเค่ต้องหมุน1500รอบก็พอ หกโรเตอร์เสาเค่ต้องการหมุน500รอบเท่านั้น (สูตร 3000 รอบ / นาที÷จำนวนของเสา = ความเร็ว)

  และในแต่ละเสาเหล่านี้ จริงๆมันคือขดลวด พวกมันรวบรวมไฟฟ้าส่วนน้อยที่สเตเตอร์ส่งออกส่งเข้าโรเตอร์แล้วทำการเพิ่มสนามแม่เหล็ก  โดยได้ผ่านแปรงคาร์บอนและแหวนรับไฟ(ไม่ใช่เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า มันเป็นแหวนกลม ทำให้พลังงานไฟฟ้าส่งเข้าโรเตอร์แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานการหมุนของโรเตอร์) แค่ควบคุมกระแสไฟฟ้าของการเพิ่มสนามแม่เหล็ก ก็จะสามารถควบคุมความแรงของสนามแม่เหล็ก และควบคุมแรงดันกับกระแสไฟฟ้าของการกำเนิดไฟฟ้า

  เนื่องจากโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีสนามแม่เหล็กเหลืออยู่เล็กน้อย(สนามแม่เหล็กที่เหลือ ก็คือแม่เหล็กโดนดูดสนามแม่เหล็ก) แม้แต่ไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านมา แต่หมุนได้ ถึงแม้ว่าสเตเตอร์แค่ส่งไฟฟ้านิดเดียวออก ก็มามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าขึ้นเรื่อยๆ แล้วสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเรื่อยๆและหมุนขึ้น ถ้าเป็นเซ็ตเครื่องปั่นไฟตัวใหม่หรือว่าไม่มีสนามแม่เหล็กสักนิดเลย จะสามารถต่อสายไฟฟ้านอกเพื่อมีสนามแม่เหล็ก รอแรงดันไฟฟ้าสร้างขึ้นแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นการเพิ่มสนามแม่เหล็กด้วยตนเอง

  เซ็ตเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ปั่นไฟดังกล่าวข้างบนนี้

  เครื่องปั่นไฟในห้องทอดสอบ สเตเตอร์ปกติจะใช้แม่เหล็กถาวร(แม่เหล็กธรรมดา) ทำให้โรเตอร์หมุนขึ้น สายนำของโรเตอร์ตัดสายการเหนี่ยวนำแม่เหล็กแล้วปั่นไฟ ไฟที่ปั่นมาผ่านแหวนรับไฟ(เครื่องปั่นไฟส่วนใหญ่ใช้เป็นแหวนรับไฟ แต่ละขดลวดจะมีสองแหวน ห้องทอดสอบปกติจะมีแหวนตัวเดียว ทำการปั่นไปอย่างนี้) แน่นอนบางทีก็มีสองขดลวด  เพื่อได้ไฟฟ้ากระแสตรงก็ต้องใช้เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า ไม่งั้นถ้าใช้แหวนรับไฟโดยตรง ไฟที่ปั่นออกจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

  ชัดเจนด้วยว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องปั่นไฟของห้องทอดสอบเยอะแน่นอน

  เหตุผลที่ง่ายๆ สมมติเพาเวอร์ของเรื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณมีความจุทั้งหลายเมกะวัตต์(หลายล้านวัตต์) (ความจุของเซ็ตเครื่องปั่นไฟตอนนี้ปกติจะเป็นหลายเมกะวัตต์หรือหลายร้อยเมกะวัตต์) ถ้าอย่างนั้นใช้แหวนรับไฟส่งออกพลังงาน อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นภาระหนักมาก ในขณะเดียวกันอาจจะเพราะติดกันไม่สนิททำให้แรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าไม่มั่นคง และจะมีการสูญเสียเกิดจากประกายไฟ เหตุการที่มีประกานไฟก็คือพลังงานสูญเสียผ่านความร้อน

  ดังนั้น โหมดสเตเตอร์การปั่นไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะประหยัดและมั่นคงกว่า แล้วความจุของมันทำได้ใหญ่มากด้วย และความมั่นคงได้สูงกว่า ประสิทธิภาพการปั่นไฟยิ่งสูงกว่า  ในปัจจุบันโรงงานไฟฟ้าจะเป็นเซ็ตเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่แบบนี้  รวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินขนาดเล็ก(ธนาคาร  ร้านอินเตอร์เน็ต) ก็ใช้เป็นแบบนี้เหมือนกัน

  Home | ข่าว & บทความเทศโนโลยี | บทควาทเทศโนโลยี | โครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่

  บริษัท EMAC เพาเวอร์ จำกัด

  ที่อยู่ 10TH FLOOR, BANLI BUILDING, DAHE ROAD, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, CHINA 518055
  เว็บไซต์ : www.emac.cc;   โทรศัพท์: 86-755-82314520;   แฟกซ์: 86-755-82314530;   Email: info@emac.cc
  ลิขสิทธิ์©2008-2018 www.th.emac.cc สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด.